Beneficiarul ajutorului de deces se acordă pentru o singură persoană care dovedește cu acte chetuielile survenite cu decesul unei persoane care poate fi: soț, copil, părinte, tutore sau oricare altă persoană. Actele necesare pentru dosarul de ajutor de deces în funcție de calitatea decedatului sunt următoarele:


– CERTIFICATUL DE DECES – original și copie
– CUPONUL DE PENSIE – copie
– BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE a persoanei care va ridica Ajutorul
– CERTIFICATUL DE NAȘTERE a persoanei care va ridica Ajutorul
– CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE a persoanei care va ridica Ajutorul
– FACTURA SERVICIILOR FUNERARE eliberată de noi
– CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE SAU TESTAMENTUL acolo unde este necesar
Actele necesare și mai multe informații le puteți solicita la sediul firmei.

În cazul acestora ajutorul de deces nu se poate obține. Se poate obține doar 1/2 din ajutor, în cazul în care aparținătorul, este rudă de gradul I și acesta are calitatea de pensionar sau angajat.
În cazul indemnizație de handicap trebuie să ținem cont că aceasta se acordă deobicei, cu o lună în urmă. La momentul decesului persoana care este rudă cu decedatul este îndreptățită să solicite primirea contravalorii cuponului de pe ultima lună a indemnizației de handicap. Actele necesare pentru obținerea acestei indemnizații sunt următoarele:

– FACTURA eliberată de către noi
– BULETIN/ CARTE DE IDENTITATE în copie a persoanei care este titularul facturii
– CERTIFICATUL DE DECES în original și copie

Cu aceste acte se merge personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în Oradea, pe strada Feldioarei, numărul 13.

Soțul sau soția supraviețuitor. Dosarul pentru pensia de urmaș se întocmește atunci când 1/2 din pensia celui decedat este mai mare decât pensia soției sau soțului supraviețuitor.
Fiu sau fiică cu vârsta maximă de 26 de ani. În cazul în care există copii minori ai părintelui decedat beneficiază de pensie de orfan sau copilul care face studii până la vârsta de 26 de ani.

Pentru ajutor vă stam la dispoziție NON STOP pentru informații la numerele :

0753 661 704  
0724 809 208  

0359 192 661

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES 2018 : 4.162 lei

Apeleaza acum! 0753 661 704